Aktiviteter

Hva skjer hos Tingvoll Golfklubb?

Våre sponsorer Bli medlem

Veien Til Golf (VTG)

Vi i Tingvoll Golfklubb holder kurs for nye spillere ved flere anledninger. Kurset går over 16 klokketimer som fordeles på seks dager. Du finner oppsatte kursdatoer i kalenderen over, men dersom dere er en gruppe eller det er flere interessenter finner vi en dato som passer for alle. VTG-kurs og medlemskap i en golfklubb er en forutsetning for spill på en golfbane. Dette har like mye med forsikringer på ting eller person og sikkerhet som kutyme og etikette. Det er derfor viktig for alles fysiske og økonomiske helse at alle som spiller på banen har godkjent kurs og booket tee-time i GolfBox.
Golf er for alle, i alle aldre og vi ønsker å legge til rette for at så mange som ønsker å prøve golf får nettopp dette!


For tilpasset kurs utenfor oppsatt dato ta kontakt med kursleder Gudmund Vatn på telefon 913 57 765 eller epost navn@navnesen.no.

Dugnad

Som aktiv medlem må du stille på dugnad 5 timer i året – eller «kjøpe deg fri» med kr. 200,- pr. time.

Vi er en klubb bygget på fellesskap og drevet av ildsjeler! Dugnadsarbeid er derfor en viktig brikke i banens, klubbhusets og områdets stand. En del av medlemmene har meldt seg frivillig til gjennomgående arbeid hele sesongen, være seg bunkerarbeid, klipping av green/fairway/rough, dressing av greener, utbedring av drenering med mer. Disse jobber året igjennom for å holde banen til den standarden vi har i dag! Stor takk!!

Alle andre bidrar også i større eller mindre grad med stell av banen, være seg steinplukking, solling av sand og andre oppgaver.

Klubben ser derfor at alle medlemmer deltar på 5 timer dugnad igjennom året. Alternativt kan medlemmer kjøpe seg fri for en sum á 200,- pr time.